Contact

Telefon: 
691 416 674

Adresse:
Little Angels Asbl
7, rue Neuve
L-4468 Belvaux

Facebook:
https://www.facebook.com/LittleAngelsAsbl/

Messenger:
m.me/LittleAngelsAsbl

Email:
littleangelslux@hotmail.com

Bankdaten:
Little Angels Asbl
CCPL LU95 1111 7015 4238 0000

Payconiq/Digicash:
691 41 66 74

Bei Froen oder Remarken, kennt Dir ons gären kontaktéieren,
iwwer den Formulaire hei ënnendrenner
oder per Email op littleangelslux@hotmail.com

———————————————————–
Si vous avez des questions ou remarques n’hésitez pas à nous contacter,
soit en remplissant ce formulaire ci-dessous,
soit en nous envoyant un email à littleangelslux@hotmail.com